دریافت نسخه چاپی  

حمیدرضا عظیمیان

معاون وزیر و مدیر عامل سازمان 

تلفن دفتر : 6-88770994                                      فاکس دفتر :88796299

 

 

حسین خلیلی مرد

عضو هیات مدیره و معاون فنی و مهندسی

تلفن دفتر :88792542                             فاکس دفتر : 88792543

 

 

 

 

مهدی ابراهیمی

عضو هیات مدیره و معاون املاک و حقوقی

 تلفن دفتر : 88775291        فاکس : 88776807

 

 

  

محسن رضیعی

معاون توسعه مدیریت و منابع

تلفن دفتر :88795958                             فاکس دفتر :88795958

 

 

 

 

مژگان نامداری

سرپرست دفتر مدیر عامل و روابط عمومی

تلفن : 88792541      فاکس: 88777215

تلفن دفتر : 5-88770994  فاکس : 88796299

 

 

 

دفتر منابع انسانی، خدمات ، پشتیبانی و رفاه

تلفن دفتر :88782132                             فاکس دفتر : 88782133

 

 

 

 

مجتبی مهدیان 

مدیر کل امور مالی 

تلفن دفتر: 88792548 فاکس دفتر: 88792549

 

 

 

اداره کل حراست

تلفن دفتر :88795476                             فاکس دفتر : 88797448

 

 

سرهنگ علی عباس نژاد

فرمانده یگان حفاظت سازمان ملی زمین و مسکن

 

 

 

اصغر مجیدی

مدیر کل دفتر ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات

تلفن دفتر :88796587                             فاکس دفتر : 88870023 داخلی 2243

 

 

شراره  امانی

مدیر کل دفتر تجهیز منابع، برنامه ریزی و بودجه

تلفن دفتر :88795569                             فاکس دفتر : 88795568

 

 

فرزانه جاهد 

مدیر کل دفتر امور واگذاری زمین و مسکن

تلفن دفتر : 88776740                             فاکس دفتر : 88776740

 

 

سعید امیری

مدیر کل دفتر امور املاک 

تلفن دفتر :88776738                             فاکس دفتر : 88795967

 

 

 

غلامعباس نظرخانی

مدیر کل دفتر  امور حقوقی و قراردادها

تلفن دفتر :88797901                             فاکس دفتر : 88779702

 

 

فردین شاکری

مدیر کل دفتر امور نظارت عالی فنی پروژه ها

تلفن دفتر :88795474                             فاکس دفتر : 88770993

 

 

خلیل نیکزاد ثمرین

مدیر کل دفتر فناوریهای نوین ساخت مسکن 

تلفن دفتر 88776635                فاکس دفتر :  88870023 داخلی 2348

 

 

 

میر سجاد سید اشرفی

سرپرست دفتر طرحها و الگوهای ساخت 

شماره تماس 3-88795962  شماره فاکس : 88797455

 

 

 

 

مصطفی کاشی ساز

سرپرست دفتر فناوری اطلاعات و ارتباطات

تلفن دفتر :88770998                             فاکس دفتر : 88779724

 

 

روح اله کریم پور

مشاور هماهنگی امور کارخانجات خانه سازی

تلفن دفتر :88770997                             فاکس دفتر : 88770997