دریافت نسخه چاپی  


  چاپ        SendtoFriend/f: not exist

تقویت نظام جامع مدیریت عملکرد در سازمان ملی زمین و مسکن

دوره ی آموزشی با عنوان "بررسی چالش های موجود و پیش رو در تدوین نظام جامع مدیریت عملکرد در سازمان" در سازمان ملی زمین و مسکن برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی سازمان ملی زمین و مسکن، این دوره با هدف آشنایی شرکت کنندگان با چگونگی استقرار نظام مدیریت عملکرد، در سه سطح کارکنان، دفاتر و سازمان و با حضور معاونین املاک و حقوقی، معاونین مسکن و ساختمان، عاملین ذیحساب و روسای اداره ارزیابی عملکرد و رسیدگی به شکایات استان ها برگزار گردید.

ارائه مبانی تئوریک ارزیابی عملکرد، مبانی قانونی ضرورت انجام نظام جامع مدیریت عملکرد، تعریف مدیریت عملکرد و مقایسه ارزیابی مدیریت عملکرد سنتی و نوین، چالشهای پیش رو و ارزیابی عملکرد بخش های مختلف سازمان و ارائه راهکار جهت برون رفت از چالش های ارزیابی عملکرد از جمله سرفصل های این دوره آموزشی بود.

این دوره به همت دفتر ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات در روز یکشنبه 12 دی ماه  برگزار گردید.

 


١٥:٣٣ - يکشنبه ١٢ دی ١٣٩٥    /    عدد : ٥٤٠    /    ShowCount/f: not exist : ١١٧٥خروج