دریافت نسخه چاپی  


  چاپ        SendtoFriend/f: not exist

در جلسه ای در سازمان ملی زمین و مسکن برگزار شد؛

تکریم از خدمات محسن رضیعی و معارفه شراره امانی

نشست تکریم از خدمات محسن رضیعی معاون سابق توسعه مدیریت و منابع و معارفه شراره امانی سرپرست معاونت توسعه مدیریت و منابع با حضور مدیرعامل، اعضای هیات مدیره و مدیران سازمان ملی زمین و مسکن برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی سازمان ملی زمین و مسکن، حمیدرضا عظیمیان در این نشست از خدمات محسن رضیعی تقدیر نمود و افزود بعد از این هم از ایشان در سمت مشاور مدیرعامل و ذیحساب سازمان ملی زمین و مسکن بهره خواهیم برد.

همچنین معاون وزیر راه و شهرسازی شراره امانی را از جمله مدیرانی دانست که از بدو تولد سازمان ملی زمین و مسکن در این سازمان حضور داشته و با وظایف و اهداف سازمان به طور کامل آشنایی دارد.


١٣:٢٧ - دوشنبه ١٣ شهريور ١٣٩٦    /    عدد : ٦٢٤    /    ShowCount/f: not exist : ٩٢٩خروج