دریافت نسخه چاپی  
واگذاری خرید خدمات حسابداری (مالی)، کنترلی و نظارتی تاریخ ثبت : 1396/09/14
طبقه بندي :
عنوان : واگذاری خرید خدمات حسابداری (مالی)، کنترلی و نظارتی
متن آگهی : سازمان ملی زمین ومسکن درنظر دارد خدمات مالی و حسابداری حوزه عملکرد خود را به شرح اسناد مناقصه مندرج در آدرس اینترنتیwww.nlho.ir ازطریق مناقصه دو مرحله¬ای به مدت یکسال شمسی به مؤسسات حسابرسی و خدمات مالی واجد شرایط ( عضو جامعه حسابداران رسمی ایران) واگذار نماید. میزان سپرده شرکت در مناقصه مبلغ 000ر000ر442 ریال به صورت واریز به حساب سپرده 400103710637277و یا ضمانتنامه بانکی معتبر با اعتبار سه ماهه و قابل تمدید تا 3 ماه دیگر بنام سازمان ملی زمین ومسکن میباشد. لذا از «موسسات عضو جامعه حسابداران رسمی ایران» دعوت بعمل می آید ، جهت دریافت اسناد مناقصه از تاریخ چاپ آگهی تا پایان وقت اداری روز چهار شنبه مورخ 22/09/96 به نشانی : میدان ونک خیابان شهید خدامی چهارراه نیروی انتظامی، پلاک 56 ، طبقه پنجم، اداره کل امورمالی مراجعه نمایند. زمان بازگشایی پاکتهای پیشنهاد ساعت 10صبح روز دوشنبه مورخ 04/10/96 در محل اداره کل امور مالی سازمان به نشانی فوق می باشد. جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره 49- 88792548 تماس حاصل فرمائید.
تاریخ انتشار : سه شنبه 14 آذر 1396
مهلت دریافت اسناد : چهار شنبه 22 آذر 1396
مناقصه/مزایده : مناقصه
محل دریافت اسناد : سازمان ملی زمین و مسکن
فایل :
تعداد نمایش : 610 <<بازگشت